Keuren gereedschap

Sinds 27-01-2016 verzorgt AM Montage ook de keuringen van elektrisch handgereedschap volgens de NEN 3140.

De keuringen vinden plaats bij AM Montage of op locatie.

Gereedschap keuren – NEN 3140

Door uw, of dat van uw medewerker(s), elektrisch handgereedschap en apparaten jaarlijks te keuren volgens het ARBO-besluit NEN 3140, voldoet u of uw bedrijf aan de wettelijke verplichtingen. Alle apparaten met een stekker die aanwezig zijn op de werkplek dienen te beschikken over een dergelijke keuringssticker. Vergeet hierbij het koffiezetapparaat, radio, tosti-ijzer niet! Deze NEN 3140 certificering moet worden uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140.

Volgens de vuistregel moeten alle apparaten met een snoer gekeurd worden volgens NEN 3140 om te bepalen welke arbeidsmiddelen aan deze norm moeten voldoen. Hierdoor wordt het keuren van accugereedschap vaak als niet noodzakelijk beschouwd. Echter, volgens het Arbo-besluit (artikel 7.4a lid 3) worden alle machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen op de arbeidsplaats beschouwd als arbeidsmiddelen. Zelfs accugereedschap kan door normaal gebruik slijtage ondergaan, wat uiteindelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. Om dit risico tot een minimum te beperken, moeten werkgevers ook accugereedschap keuren volgens deze norm.

Uw, of dat van uw medewerker(s) te keuren gereedschap worden in twee groepen verdeeld:

  • Gereedschap met identificatienummers

De reeds aangebrachte identificatienummers worden overgenomen op het NEN-certificaat;

  • Gereedschap zonder identificatienummers

Hierbij wordt er een uniek, goed leesbaar identificatienummer in de machine gegraveerd;

De machine wordt na goedkeuring voorzien van een keuringssticker. Hierop wordt vermeldt tot wanneer de gereedschapskeuring geldig is. Tevens hoort er bij iedere machine een keuringscertificaat. Ieder gekeurd apparaat krijgt een keuringscertificaat, hierop staat vermeld of de machine goed of afgekeurd is. Als de machine is afgekeurd krijgt deze uiteraard géén keuringssticker.

Prijslijst:

  • 1-50 stuks                                                                    €  7,50 per stuk*
  • 51-100 stuks                                                                €  7,00 per stuk
  • 101-200 stuks                                                              €  6,00 per stuk*
  • Vanaf 200 stuks                                                           €  5,00 per stuk*
  • Graveren uniek machinenummer                                €  2,00 per stuk*
  • Vervangen snoeren en stekkers                                  € 47,50 per uur**
  • Voorrijkosten buiten de gemeente Apeldoorn              € 50,00

* Prijzen zijn inclusief sticker en certificaat en exclusief BTW.

** exclusief materiaalkosten en exclusief BTW.

De keuringsrapporten zullen digitaal naar u worden verzonden.

 

 

AM Montage

AM Montage is een afbouwbedrijf
uit Apeldoorn dat gespecialiseerd is
in het leveren en monteren van
scheidingswanden, Clipso®,
spanplafonds en systeemplafonds.

Recente Projecten

Contact

Jan Paul Schaake

1e Wormenseweg 96 7331 DJ Apeldoorn

06-13833469

info@am-montage.nl